Kistérségi járóbeteg- szakellátó központ kialakítása Sellyén

Kistérségi járóbeteg- szakellátó központ kialakítása Sellyén


A projekt megnevezése: Kistérségi járóbeteg- szakellátó központ kialakítása Sellyén
Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzata
A projektet megvalósító szervezet: „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft.
A projekt megvalósítása: 2009.01.01-2011.02.28.
A támogatás összege: 896.986.955 Ft

Sellye városában egy 200 szakorvosi órával működő szakrendelő kerül kialakításra.
A szakellátáson kívül az új egészségügyi központban elérhetővé válnak az alapellátás, a fogászat és a háziorvosi rendelés keretében foglalkozás-egészségügyi rendelés, egy gyógyászati segédeszközbolt, illetve egy közforgalmú gyógyszertár szolgáltatásai. A szakellátást J0-ás labor, röntgen és ultrahang szakrendelés fogja segíteni.
A projekt fő célkitűzése olyan fenntartható kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása, amely hozzájárul az egészségügyi szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséhez, mind társadalmi, mind infrastrukturális tekintetben.
Az épület kialakításánál és a korszerű eszközök beszerzésénél figyelembe vettük a környezettudatos szemléletmód megvalósítását, valamint a gazdasági fenntarthatósági feltételek kialakítását. 
Az info-kommunikációs fejlesztés – mint részcél – eléréséhez úgy járul hozzá a projekt, hogy olyan egységes informatikai rendszert hozunk létre, mely alkalmas a jogszabályi háttérrel előírt adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére, és alkalmas a szükséges nyomtatványok előállítására, valamint lehetővé teszi a hatályos jogszabályokban rögzített szervezetekkel való online kapcsolattartást.
Az épületben a hőellátást megújuló talajhő energiát felhasználó geotermikus hőszivattyúval kívánjuk megvalósítani, mely eljárás során nem keletkezek káros anyag kibocsátás. A tervezett konyha energiaellátását elektromos energiával biztosítjuk. A melegvíz szükségletet a későbbiekben kialakítandó napkollektorok biztosítják majd.
Sellye Város Önkormányzata felvette a kapcsolatot a kistérségi önkormányzatokkal, így alakult ki a fejlesztési megállapodásban résztvevő partnerek köre. A fejlesztési megállapodást 37 település írta alá.