EFOP 1.8.19-17-2017-00016

A pályázat keretén belül kialakításra kerül az Ormánság Egészségfejlesztési Iroda, tovább alkalmazásba kerül heti 40 órában 1fő sportoktató, 1fő addiktológus konzultáns. Heti 20 órában 1fő mentálhigiénés 1fő dietetikus, 1fő pszichológus, 1fő egészségfejlesztő. Az EFI iroda dolgozói mellett a projekt megvalósításáért felelős személyek a projektmenedzser (heti 15 órában), pénzügyi vezető (heti 15 órában), projektasszisztens (heti 15 órában), szakmai vezető (heti20 órában, személye megegyezik az addiktológiai konzultánssal). Az iroda kialakításához minimális felújítás szükséges, továbbá a működéshez és hatékony feladatelvégzéshez szükséges eszközbeszerzést tervezünk. Az EFI dolgozók tevékenységeit három részre lehet osztani: 1. kapcsolattartás (állami,helyi szervekkel, civilekkel), 2. szakmai támogató feladatok (helyi civilek és intézmények egészségfejlesztés témához kapcsolódó tevékenységek támogatás), 3.programok megtervezése, megvalósítása (egészségnapok-iskolákban, falunapokon, munkahelyeken, prevenciós tevékenységek, klubfoglalkozások, egészséges életmódváltásra való buzdítás, szűrővizsgálatokra való mozgósítás). Támogatási összeg: 83 504 833,- Ft Támogatási alap: Európai Szociális Fejlesztési Alap Megvalósítási időszak: 2018.05.01.-2020.04.30.